Hviezdička 2021

  • Spevácka súťaž v speve moderných pesničiek je určená žiakom základných škôl a má umožniť najtalentovanejším prejaviť svoj talent verejnou prezentáciou so všetkými technickými vymoženosťami 21. storočia.
  • Súťaž je celoslovenskou pre žiakov vo veku od 6 do 12 rokov.

 

Môže byť organizovaná formou školských, okresných a regionálnych kôl, alebo len nomináciou spevákov do avizovaných výberov v jednotlivých krajoch. Konkrétnu formu si škola dohodne s hlavným organizátorom. Prihlásiť sa môžu žiaci aj samostatne, ako individuálni súťažiaci zaslaním video nahrávky cez WeTransfer na uvedenú adresu kontakt@sutazhviezdicka.sk . Vyvrcholením súťaže je slovenské finále.

 

  • Deviatich finalistov vyberie odborná porota, bude sa zameriavať na intonačnú, rytmickú a výrazovú stránku speváka.
  • Tohtoročná hlavná cena bude pre Vás výnimočná. Na naše náklady absolútnemu víťazovi vyrobíme profesionálny podklad ku skladbe ktorú si vyberie. Na naše náklady ho pozveme do nahrávacieho štúdia. Skladbu natočíme, zmixujeme, a zmastrujeme. Hotový profesionálny produkt spevák dostane na CD nosiči a v digitálnej podobe.

 

Otvorenie registrácie: Apríl

Termín uzávierky: 1.8. 2021

Celoslovenské finále TBA

 

Základné školy a jednotlivci ktorí sa rozhodnú zapojiť do súťaže, potvrdia svoj záujem zaslaním prihlášky z webovej stránky a video nahrávky.

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Organizátor: Umelecká spoločnosť GONG

Prihláška