Hviezdička 2023

  • Spevácka súťaž v speve moderných pesničiek je určená žiakom základných škôl a má umožniť najtalentovanejším prejaviť svoj talent verejnou prezentáciou so všetkými technickými vymoženosťami 21. storočia.
  • Súťaž je celoslovenskou pre žiakov vo veku od 6 do 12 rokov.

 

Môže byť organizovaná formou školských, okresných a regionálnych kôl, alebo len nomináciou spevákov do avizovaných výberov v jednotlivých krajoch. Konkrétnu formu si škola dohodne s hlavným organizátorom. Prihlásiť sa môžu žiaci aj samostatne, ako individuálni súťažiaci zaslaním audio alebo video nahrávky cez WeTransfer na uvedenú adresu kontakt@sutazhviezdicka.sk a zaplatením účastníckeho poplatku. Vyvrcholením súťaže je slovenské finále.

 

  • Deviatich finalistov vyberie odborná porota, bude sa zameriavať na intonačnú, rytmickú a výrazovú stránku speváka.

 

Otvorenie registrácie: Marec 2023

Termín uzávierky: Bude oznámený na oficiálnom webe v priebehu súťaže

Celoslovenské finále TBA

 

Základné školy a jednotlivci ktorí sa rozhodnú zapojiť do súťaže, potvrdia svoj záujem zaslaním prihlášky z webovej stránky a video nahrávky.

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Organizátor: Umelecká spoločnosť GONG

Prihláška