Propozície

  • Spevácka súťaž v speve moderných pesničiek je určená žiakom základných škôl a má umožniť najtalentovanejším prejaviť svoj talent verejnou prezentáciou so všetkými technickými vymoženosťami 21. storočia.

 

  • Súťaž je celoslovenskou pre žiakov vo veku od 6 do 12 rokov.

Môže byť organizovaná formou školských, okresných a regionálnych kôl, alebo len nomináciou spevákov do avizovaných výberov v jednotlivých krajoch. Konkrétnu formu si škola dohodne s hlavným organizátorom. Prihlásiť sa môžu žiaci aj samostatne, ako individuálni súťažiaci zaslaním audio či video nahrávky na uvedenú adresu. Vyvrcholením súťaže je slovenské finále.

 

  • Vybraní speváci budú vo finále spievať naživo v sprievode hudobnej skupiny buď jednu modernú slovenskú alebo zahraničnú skladbu.

 

  • Úlohou súťažiacich je pripraviť si pesničky čo najlepšie po všetkých stránkach: intonačnej, rytmickej a výrazovej. Pre porotu to budú hlavné hodnotiace kritéria.

 

  • Súťažiaci záverečného, celoslovenského finále, budú odmenení hodnotnými vecnými cenami. Tie zverejníme na internetovej stránke súťaže: www.sutazhviezdicka.sk

 

Otvorenie registrácie: 26. 11. 2018

Prvá uzávierka registrácie: 01.03 2019

Druhá uzávierka: TBA

Celoslovenské finálejún 2019

 

Základné školy a jednotlivci ktorí sa rozhodnú zapojiť do súťaže, potvrdia svoj záujem zaslaním prihlášky z webovej stránky a zaslaním audio, alebo video nahrávky.

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Organizátor: Umelecká spoločnosť GONG