Playlist

Podklady k výberu pôvodných pesničiek z ponuky US GONG. Stiahnuť si môžete spievanú verziu pesničiek, hudobné podklady a texty pesničiek. Úlohou súťažiacich je vybrať si z tejto ponuky ľubovoľnú pesničku a pripraviť si ju čo najlepšie po všetkých stránkach: intonačnej, rytmickej a výrazovej. V tom im majú byť nápomocní učitelia hudobnej výchovy.

Pre rockerov a rockerky

Pre najmenších spevákov:

Ak si chceš pri speve aj zatancovať:

Také celkom pomalé:

Naše horúce tipy:

Nezaradené: